محمدجواد اتابک
محمدجواد اتابک

اشتراک گذاری این صفحه :

محمدجواد اتابک

1398/9/24 آگهی تبلیغاتی

به سفارش مخابرات منطقه خراسان جنوبی.

نوع صدا و توانایی ها

صدایی که پیشنهاد میکنم بشنوید????


 


 

زبان : فارسی، لهجه : بدون لهجه، شیرازی، سن صدایی : جوان، بزرگسال، مهارت های ویژه : رادیو، تگ، نریشن، آگهی تبلیغاتی، مستند، آموزشی، تجربه کاری :

استودیوmic میکروفون و کارت صوت
computer نرم افزار
settings_input_component تجهیزات ویژه
توضیحات خدمات

لیست مشتریان

شهرداری شیراز،مخابرات منطقه خراسان جنوبی