فاطمه(بهار) ضرغام(تمجید)
فاطمه(بهار) ضرغام(تمجید)

اشتراک گذاری این صفحه :

فاطمه(بهار) ضرغام(تمجید)

1398/4/31 دکلمه

برای شنیدن  کارهای دیگر پیام دهید

نوع صدا و توانایی ها

زبان : لهجه : سن صدایی : مهارت های ویژه : تجربه کاری :

استودیوmic میکروفون و کارت صوت
computer نرم افزار
settings_input_component تجهیزات ویژه
توضیحات خدمات

لیست مشتریان