سید پویا مبرقعی
سید پویا مبرقعی

اشتراک گذاری این صفحه :

سید پویا مبرقعی

نوع صدا و توانایی ها

زبان : لهجه : سن صدایی : مهارت های ویژه : تجربه کاری :

استودیوmic میکروفون و کارت صوت
computer نرم افزار
settings_input_component تجهیزات ویژه
توضیحات خدمات

لیست مشتریان