هفت گام اول گویندگی

دسته بندی نشده

محتوای دوره

درس صفرم: درباره گویندگی

  • نکاتی درباره گویندگی
    21:27

درس اول: سلامت صوت

درس دوم: تقویت تنفس و گوش‌ها

درس سوم: کنترل لهجه

درس چهارم: میمیک چهره و گرم کردن صدا

درس پنجم: فن بیان

درس ششم: موارد خوانش در گویندگی

درس هفتم: برای ادامه مسیر

سایر فایل‌های دوره

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است