کودک

دسته بندی سن صدا
مینا زمانی

دوبله(آن شرلی)

الهام قربانی

آیتم تسویه حساب

محمدرضا مظفری

کل توانایی ها

محمد هادی بختیاری

همایش ملی روز حسابدار

مبین هدایت زاده

نبرد ایران و یونان

محمد کاظمی

داستان کوتاه

نیلوفر محمدعلیخانی

صدای کودک روی انیمیشن

نیلوفر محمدعلیخانی

صدای کودک روی انیمیشن به زبان فارسی

مژگان رضوی

خوانندگی کودک

سامان کیانی

تبلیغات /انگلیسی

الهام قربانی

گویندگی موشن

امیر هریجانی

گزیده ای یک دقیقه ای از نمونه کارهای من

بهاره یوسفی

منتخبی از نوشته های نادر ابراهیمی و احمد شاملو

نازنین مقدم

خانه اقاجان

نفیسه سجادی

داستان یحیی، صادق چوبک

معصومه احمدی

شعر حمید مصدق

پریسا کمالی

پریسا کمالی

امیرهوشنگ دهقان

سینمایی دوبله.نریشن

بیتا حسینی

ستاره دنباله دار

حسین مصدقی

اخبار فیلم مستند

سپید کیا

نمونه کار رادیو سازمانی

محمدرضا اکملی

خوب بودن زیاد سخت نیست