نتایج هنرجویان دوره «گوینده مستقل»

محمد حکمت

گوینده، دوبلور
مدرس گویندگی و فن بیان
پشتیبان دوره‌های آکادمی گویندگان

مهدیه سادات میرجلیلی

گوینده
مدرس گویندگی و فن بیان

محمد کاظمی

گوینده
مدرس گویندگی و فن بیان
نویسنده کتاب کارخانه گویندگی

زهره رفیعی

گوینده
مدرس گویندگی و فن بیان
گوینده تیزرهای تلویزیونی

ملیکا عبدالکریمی

گوینده
مدرس گویندگی و فن بیان
گوینده دو زبانه تیزرهای تلویزیونی و اینترنتی

مهدیه تفتی

گوینده
برنده مسابقه «چالش گویندگی جادوی صدا»

کوثر راد

گوینده کتاب صوتی و تیزرهای تبلیغاتی

نظر هنرجویان دوره «گوینده مستقل»

آقای مسعود عباسی از شیراز

خانم مرضیه محمدپور از اسفراین

آقای سید سرمد زحمتکشان از تهران

آقای محمد کاظمی از قائم‌شهر

خانم فاطمه زمانی از خمینی‌شهر

خانم مریم پیکانی از تهران

آقای علیرضا رسولزاده از کرج

خانم فریده انصاریان از شیراز

خانم سحر انصاری از یاسوج