ارسال فایل برای بررسی در لایو

با تکمیل فرم زیر می‌توانید فایل‌های خود را برای بررسی در لایو صفحه آکادمی گویندگان ارسال کنید. شما می‌توانید فایل‌های خود را یا با دادن لینک و یا با آپلود در همین فرم برای ما ارسال کنید. اگر ظرفیت بررسی در لایو تمام نشده باشد، فایل شما حتماً بررسی می‌شود.

نام کامل(ضروری)
اگر نام کامل خود را وارد نکنید فایلتان بررسی نخواهد شد.
اگر اجرایتان را در جایی آپلود کردید، آدرس آن را برای ما بفرستید. اینستاگرام و سایت‌های فیلتر شده به دلیل سخت بودن دسترسی به آنها مجاز نیستند.
حداکثر اندازه فایل: 25 MB.
فایل‌های اجرای خود را آپلود کنید