جستجو

بهاره یوسفی

منتخبی از نوشته های نادر ابراهیمی و احمد شاملو

میترا آریان فر

بخشی از کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم از نادر ابراهیمی

محمد حیدری پبدنی

کل توانایی هانمونه هایی از تیزر تبلیغاتی، دوبله، تگ، مستند و تیپ سازی

اسفندیار زندیاوری

گویندگی کلیپ های تبلیغاتی،آموزشی،پادکست،روخوانی و...