وبینار «گویندگی در شرایط بحران»

محتوای دوره

گویندگی در شرایط بحران
در این آموزش به شما می‌گوییم در شرایط بحرانی چطور از گویندگی کسب درآمد کنیم

  • گویندگی در شرایط بحران
    45:06

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است