تعرفه خدمات گویندگی پیشنهادی، صرفاً جهت کمک به برآورد دقیق‌تر شما جهت قبول سفار‌ش‌های گویندگی است و شما به عنوان گوینده، شاید نرخ گویندگی با مبالغی کم‌تر یا بیش‌تر از این موارد را به‌عنوان دستمزد طلب کنید. این اعداد تنها برای برآوردهای کلی شما تهیه شده و از مطالعه‌ی بازار گویندگی به دست آمده است.

این دستمزدها برای گویندگان حرفه‌ای (نه آماتور یا کارآموز) برای ضبط در استودیوی شخصی یا تجاری (و نه ضبط با موبایل) تعیین شده است. در صورتی که هر کدام از این شرایط را ندارید، توصیه می‌کنیم عدد پیشنهادی خود را عدد کم‌تری در نظر بگیرید.

استاندارد صفحه که در موارد زیر به آن اشاره‌شده است، 400 کلمه است.

 

توضیحات برای مشتریان خدمات گویندگی

هر مقدار مبلغ پیشنهادی شما به عنوان مشتری بالاتر برود، امکان دریافت پاسخ‌های حرفه‌ای‌تر از گویندگان باتجربه، بیش‌تر خواهد شد. شما می‌توانید با پیشنهاد دستمزد مطلوب (عددی بیش‌تر) که در جدول‌های زیر آورده شده، گویندگان حرفه‌ای‌تری را به کار بگیرید.

توجه: برآوردهایی که انجام می‌دهید باید دقیق باشد تا گوینده با توجه به‌سختی، حجم و مدت‌زمانی که برای انجام کار دارد، دستمزد خود را تعیین کند. درصورتی‌که برآورد شما از حجم کار دقیق نباشد، احتمال این که با گوینده به مشکل بخورید وجود دارد.

به روزرسانی شده در تاریخ 13 بهمن 1402

تعرفه آگهی تبلیغاتی

از یک خط تا یک صفحه را شامل می‌شود. در صورت تصویری بودن (اگر نیاز به دوبله شخصیت‌ها داشته باشد) با توجه به تخصصی شدن کار (دوبله/صدابازیگری)، حداقل نرخ گویندگی آگهی تبلیغاتی، 300 تا 500 هزار تومان به مبالغ زیر اضافه شود.

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب
950 هزار تومان

1.900 میلیون تومان

 

تعرفه نریشن

ملاک نریشن، متن‌های غیرتجاری (به جز آگهی‌های تبلیغاتی) است و از دو تا بیست صفحه را شامل می‌شود.

حداقل دستمزد به ازای هر صفحه

دستمزد مطلوب به ازای هر صفحه
550 هزار تومان

1.100 هزار تومان

 

تعرفه کتاب صوتی

ملاک محاسبه کتاب صوتی، بیش از 20 صفحه بودن آن است (8000 کلمه). به‌غیراز آن نریشن محسوب می‌شود.

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب
160 هزار تومان

200 هزار تومان

 

پ.ن: بیش‌تر کتاب‌های چاپی بازار با قطع رقعی هستند (تقریبا اندازه برگه A5). هر کتاب رقعی داستانی صفحه‌ای 300 کلمه و غیر داستانی صفحه‌ای 250 کلمه دارد. برآورد کتاب‌ها با قطع رقعی به شرح زیر است:

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب
110 هزار تومان

160 هزار تومان

 

تعرفه عنوان صوتی (تگ یا اسلوگان)

منظور، نام شرکت یا کسب‌وکار با یا بدون شعار تبلیغاتی آن است که کم‌تر از یک خط است.

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب
450 هزار تومان

900 هزار تومان

 

تعرفه اجرای رادیویی

هم قیمت نریشن برآورد می‌شود.

 

تعرفه تلفن گویا (سانترال)

بسته به تعداد کلمات و حجم گویندگی برآورد می‌شود اما دستمزد پایه برای تلفن گویا به شرح ذیل است:

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب

1.200 هزار تومان

2.000 میلیون تومان

 

تعرفه فیلم‌های مستند

ملاک قیمت‌گذاری این کارها، همانند نریشن است.

حداقل دستمزد به ازای هر صفحه

دستمزد مطلوب به ازای هر صفحه

550 هزار تومان

1.100 هزار تومان

 

تعرفه فیلم‌های آموزشی

ملاک این بخش، حجم کار است که برای نرخ گویندگی فیلم‌های آموزشی، عددی بین دستمزد کتاب صوتی و نریشن، عدد مطلوبی است.

 

تعرفه دوبله فیلم سینمایی

دوبله‌ی انیمیشن، فیلم سینمایی و بازی رایانه‌ای توسط گوینده‌ها، با توجه به نوع کار که صدا بازیگری است، از کارهای گویندگی سخت‌تر است و به نسبت هزینه‌ی بیش‌تری نیاز دارد.

دسته‌بندی این کارها به نقش‌های کوتاه، نقش مکمل و نقش اول تقسیم می‌شوند:

نوع نقش

حداقل دستمزد دستمزد مطلوب

کوتاه

500 هزار تومان

1.000 هزار تومان

مکمل

1.100 هزار تومان

2 میلیون تومان

اول 2.2 میلیون تومان

3.5 میلیون تومان

 

نکات تکمیلی

اگر دوبله‌ی انیمیشن، فیلم سینمایی و بازی رایانه‌ای را به‌صورت کامل نیاز دارید، این سفارش‌ها به‌صورت پروژه‌ای محاسبه می‌شود و مدیریت آن توسط مدیران دوبلاژ انجام خواهد شد.

دستمزد خدمات گویندگی به زبان‌های خارجی ضرایبی خواهد داشت که برای زبان‌های انگلیسی و عربی این ضریب دو می‌باشد. برای مثال اگر حداقل دستمزد یک آگهی تبلیغاتی 950 هزار تومان است، حداقل دستمزد پیشنهادی یک آگهی تبلیغاتی به زبان انگلیسی طبق ضریب بالا 1.900 میلیون تومان خواهد بود.