دستمزدهای پیشنهادی، صرفاً جهت کمک به برآورد دقیق‌تر شما جهت ارسال سفارش می‌باشد و گویندگان مختلف ممکن است مبالغی کم‌تر یا بیش‌تر از این موارد را به‌عنوان دستمزد طلب کنند.

هر مقدار مبلغ پیشنهادی شما به عنوان مشتری بالاتر برود، امکان دریافت پاسخ‌های حرفه‌ای‌تر از گویندگان باتجربه، بیش‌تر خواهد شد. شما می‌توانید با پیشنهاد دستمزد مطلوب (عددی بیش‌تر) که در جدول‌های زیر آورده شده، احتمال این اتفاق را بالاتر ببرید.

توجه: برآوردهایی که انجام می‌دهید باید دقیق باشد تا گوینده با توجه به‌سختی، حجم و مدت‌زمانی که برای انجام کار دارد، دستمزد خود را تعیین کند. درصورتی‌که برآورد شما از حجم کار دقیق نباشد، به دلیل عدم تطابق، سفارش شما لغو شده و شما باید مجدداً با همان گوینده و با مبلغ جدید قرارداد ببندید.

استاندارد صفحه که در موارد زیر به آن اشاره‌شده، ۴۰۰ کلمه است.

 

به روزرسانی شده در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

 

تعرفه آگهی تبلیغاتی

از یک خط تا یک صفحه را شامل می‌شود. در صورت تصویری بودن (اگر نیاز به دوبله شخصیت‌ها داشته باشد) با توجه به تخصصی شدن کار، حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به مبالغ زیر اضافه شود.

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب
۳۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

 

تعرفه نریشن

ملاک نریشن به‌جز آگهی‌های تبلیغاتی است و از دو صفحه تا بیست صفحه را شامل می‌شود.

حداقل دستمزد به ازای هر صفحه

دستمزد مطلوب به ازای هر صفحه
۱۵۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

 

تعرفه کتاب صوتی

ملاک محاسبه کتاب صوتی، بیش از ۲۰ صفحه بودن آن است (۸۰۰۰ کلمه). به‌غیراز آن نریشن محسوب می‌شود.

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب
۵۰ هزار تومان

۷۵ هزار تومان

 

تعرفه عنوان صوتی (تگ یا اسلوگان)

منظور، نام شرکت یا کسب‌وکار به همراه شعار تبلیغاتی آن است که کم‌تر از یک خط می‌باشد.

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب
۱۵۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

 

تعرفه اجرای رادیویی

هم قیمت نریشن برآورد می‌شود.

 

تعرفه تلفن گویا (سانترال)

بسته به تعداد کلمات و حجم گویندگی برآورد می‌شود اما دستمزد پایه برای تلفن گویا به شرح ذیل است:

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب

۴۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

 

تعرفه فیلم‌های مستند

ملاک قیمت‌گذاری این کارها، همانند نریشن است.

حداقل دستمزد به ازای هر صفحه

دستمزد مطلوب به ازای هر صفحه

۱۵۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

 

تعرفه فیلم‌های آموزشی

ملاک این بخش، حجم کار است که عددی بین دستمزد کتاب صوتی و نریشن، عدد مطلوبی است.

 

تعرفه دوبله فیلم سینمایی

دوبله‌ی انیمیشن، فیلم سینمایی و بازی رایانه‌ای توسط گوینده‌ها، با توجه به نوع کار که صدا بازیگری است، از کارهای گویندگی سخت‌تر است و به نسبت هزینه‌ی بیش‌تری نیاز دارد.

دسته‌بندی این کارها به نقش‌های کوتاه، نقش مکمل و نقش اول تقسیم می‌شوند:

نوع نقش

حداقل دستمزد دستمزد مطلوب

کوتاه

۱۵۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

مکمل

۴۰۰ هزار تومان

۷۰۰ هزار تومان

اول ۷۰۰ هزار تومان

۱.۳ میلیون تومان

 

اما اگر دوبله‌ی انیمیشن، فیلم سینمایی و بازی رایانه‌ای را به‌صورت کامل نیاز دارید، این سفارش‌ها به‌صورت پروژه‌ای محاسبه می‌شود و مدیریت آن توسط مدیران دوبلاژ انجام خواهد شد.

 

دستمزد خدمات گویندگی به زبان‌های خارجی ضرایبی خواهد داشت که برای زبان‌های انگلیسی و عربی این ضریب دو می‌باشد. برای مثال اگر حداقل دستمزد یک آگهی تبلیغاتی ۲۰۰ هزار تومان است، حداقل دستمزد پیشنهادی یک آگهی تبلیغاتی به زبان انگلیسی طبق ضریب بالا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.