تعرفه خدمات گویندگی پیشنهادی، صرفاً جهت کمک به برآورد دقیق‌تر شما جهت قبول سفار‌ش‌های گویندگی است و شما به عنوان گوینده، شاید نرخ گویندگی با مبالغی کم‌تر یا بیش‌تر از این موارد را به‌عنوان دستمزد طلب کنید. این اعداد تنها برای برآوردهای کلی شما تهیه شده و از مطالعه‌ی بازار گویندگی به دست آمده است.

این دستمزدها برای گویندگان حرفه‌ای (نه آماتور یا کارآموز) برای ضبط در استودیوی شخصی یا تجاری (و نه ضبط با موبایل) تعیین شده است. در صورتی که هر کدام از این شرایط را ندارید، توصیه می‌کنیم عدد پیشنهادی خود را عدد کم‌تری در نظر بگیرید.

استاندارد صفحه که در موارد زیر به آن اشاره‌شده است، ۴۰۰ کلمه است.

 

توضیحات برای مشتریان خدمات گویندگی

هر مقدار مبلغ پیشنهادی شما به عنوان مشتری بالاتر برود، امکان دریافت پاسخ‌های حرفه‌ای‌تر از گویندگان باتجربه، بیش‌تر خواهد شد. شما می‌توانید با پیشنهاد دستمزد مطلوب (عددی بیش‌تر) که در جدول‌های زیر آورده شده، گویندگان حرفه‌ای‌تری را به کار بگیرید.

توجه: برآوردهایی که انجام می‌دهید باید دقیق باشد تا گوینده با توجه به‌سختی، حجم و مدت‌زمانی که برای انجام کار دارد، دستمزد خود را تعیین کند. درصورتی‌که برآورد شما از حجم کار دقیق نباشد، احتمال این که با گوینده به مشکل بخورید وجود دارد.

به روزرسانی شده در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۰

تعرفه آگهی تبلیغاتی

از یک خط تا یک صفحه را شامل می‌شود. در صورت تصویری بودن (اگر نیاز به دوبله شخصیت‌ها داشته باشد) با توجه به تخصصی شدن کار (دوبله/صدابازیگری)، حداقل نرخ گویندگی آگهی تبلیغاتی، ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به مبالغ زیر اضافه شود.

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب
۴۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

 

تعرفه نریشن

ملاک نریشن، متن‌های غیرتجاری (به جز آگهی‌های تبلیغاتی) است و از دو تا بیست صفحه را شامل می‌شود.

حداقل دستمزد به ازای هر صفحه

دستمزد مطلوب به ازای هر صفحه
۲۵۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

 

تعرفه کتاب صوتی

ملاک محاسبه کتاب صوتی، بیش از ۲۰ صفحه بودن آن است (۸۰۰۰ کلمه). به‌غیراز آن نریشن محسوب می‌شود.

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب
۷۰ هزار تومان

۹۰ هزار تومان

 

پ.ن: بیش‌تر کتاب‌های چاپی بازار با قطع رقعی هستند (تقریبا اندازه برگه A5). هر کتاب رقعی داستانی صفحه‌ای ۳۰۰ کلمه و غیر داستانی صفحه‌ای ۲۵۰ کلمه دارد. برآورد کتاب‌ها با قطع رقعی به شرح زیر است:

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب
۵۰ هزار تومان

۷۵ هزار تومان

 

تعرفه عنوان صوتی (تگ یا اسلوگان)

منظور، نام شرکت یا کسب‌وکار با یا بدون شعار تبلیغاتی آن است که کم‌تر از یک خط است.

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب
۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

 

تعرفه اجرای رادیویی

هم قیمت نریشن برآورد می‌شود.

 

تعرفه تلفن گویا (سانترال)

بسته به تعداد کلمات و حجم گویندگی برآورد می‌شود اما دستمزد پایه برای تلفن گویا به شرح ذیل است:

حداقل دستمزد

دستمزد مطلوب

۵۰۰ هزار تومان

۹۰۰ هزار تومان

 

تعرفه فیلم‌های مستند

ملاک قیمت‌گذاری این کارها، همانند نریشن است.

حداقل دستمزد به ازای هر صفحه

دستمزد مطلوب به ازای هر صفحه

۲۵۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

 

تعرفه فیلم‌های آموزشی

ملاک این بخش، حجم کار است که برای نرخ گویندگی فیلم‌های آموزشی، عددی بین دستمزد کتاب صوتی و نریشن، عدد مطلوبی است.

 

تعرفه دوبله فیلم سینمایی

دوبله‌ی انیمیشن، فیلم سینمایی و بازی رایانه‌ای توسط گوینده‌ها، با توجه به نوع کار که صدا بازیگری است، از کارهای گویندگی سخت‌تر است و به نسبت هزینه‌ی بیش‌تری نیاز دارد.

دسته‌بندی این کارها به نقش‌های کوتاه، نقش مکمل و نقش اول تقسیم می‌شوند:

نوع نقش

حداقل دستمزد دستمزد مطلوب

کوتاه

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

مکمل

۵۰۰ هزار تومان

۹۰۰ هزار تومان

اول ۱ میلیون تومان

۱.۵ میلیون تومان

 

نکات تکمیلی

اگر دوبله‌ی انیمیشن، فیلم سینمایی و بازی رایانه‌ای را به‌صورت کامل نیاز دارید، این سفارش‌ها به‌صورت پروژه‌ای محاسبه می‌شود و مدیریت آن توسط مدیران دوبلاژ انجام خواهد شد.

دستمزد خدمات گویندگی به زبان‌های خارجی ضرایبی خواهد داشت که برای زبان‌های انگلیسی و عربی این ضریب دو می‌باشد. برای مثال اگر حداقل دستمزد یک آگهی تبلیغاتی ۴۰۰ هزار تومان است، حداقل دستمزد پیشنهادی یک آگهی تبلیغاتی به زبان انگلیسی طبق ضریب بالا ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.