بایگانی دسته‌ی: آموزش فن بیان عمومی و سخنرانی

دیل کارنگی و اعتمادبه‌نفس در سخنرانی

کتاب آیین سخنرانی نوشته‌ی دیل کارنگی، یکی از کتاب‌های مرجع درزمینه‌ی سخنرانی و سخنوری است. [...]

چرا از صدایمان بدمان می آید؟

شاید برای شما هم پیش‌آمده باشد که بعد از شنیدن اولین ویس‌هایی که در تلگرام [...]